Wymień partie które przekroczyły tak zwany próg wyborczy i weszły do sejmu.
Wymień 2 partie które po nawiązaniu koalicji miałyby większość mandatów w sejmie?

Z krajów nowo przyjętych do UE wymień 3 o największej lesistości ?

1

Odpowiedzi

2010-04-16T15:40:07+02:00
3 o największej lesistości:

polska, szwecja, finlandia. czechy