Odpowiedzi

2010-04-15T13:54:05+02:00
Gabriel Narutowicz 1922
Stanisław Wojciechowski 1922-1926
Ignacy Mościcki 1926-1939

Władysław Raczkiewicz 1939-1947
August Zaleski 1947-1972
Stanisław Ostrowski 1972-1979
Edward Raczyński 1979-1986
Kazimierz Sabbat 1986-1989
Ryszard Kaczorowski 1989-1991
Polska Rzeczpospolita Ludowa
Bolesław Bierut Prezydent Krajowej Rady Narodowej 1944-1947.
Prezydent RP 1947-1952
Przewodniczący Rady Państwa PRL
Aleksander Zawadzki 1952-1964
Edward Ochab 1964-1968
Marian Spychalski 1968-1970
Józef Cyrankiewicz 1970-1972
Henryk Jabłoński 1972-1985
Wojciech Jaruzelski 1985-1989

Wojciech Jaruzelski 1989-1990
Lech Wałęsa 1990-1995
Aleksander Kwaśniewski 1995-2005
Lech Kaczyński 2005-2010
2 3 2
2010-04-15T13:56:35+02:00
1.Gabriel Narutowicz (6 XII 1922- 12 XII 1922)
2.Stanisław Wojciechowski(30 XII 1922 - 17 V 1926)
3.Ignacy Mościcki (30 VI 1926 - 27 IX 1939
4.Bolesław Bierut (19 XII 1948 - 21 VII 1952)
5.Wojciech Jaruzelski ( XI 1989 - 22 X 1990)
6.Lech Wałęsa (23 XII 1990 - 22 XII 1995)
7.Aleksander Kwaśniewski (23 XII 1955 - 22 XII 2005)
8.Lech Kaczyński (23 XII 2005 - 10 IV 2010)
1 1 1
2010-04-15T14:44:41+02:00
Gabriel Narutowicz
Stanisław Wojciechowski
Ignacy Mościcki
Władysław Raczkiewicz
August Zaleski
Stanisław Ostrowski
Edward Raczyński
Kazimierz Sabbat
Ryszard Kaczorowski
Aleksander Zawadzki
Edward Ochab
Marian Spychalski
Józef Cyrankiewicz
Henryk Jabłoński
Wojciech Jaruzelski
Lech Wałęsa
Aleksander Kwaśniewski
Lech Kaczyński
1 1 1