Odpowiedzi

2010-04-15T14:16:41+02:00
Doprowadziła do obalenia monarchii i całego starego porządku,zniesienie i likwidacja ustroju feudalnego,na miejscu feudalizmu pojawił się kapitalizm i nastąpił jego gwałtowny rozwój, pojawiła się nowa klasa, tzw. burżuazja,oddzielenie instytucji Kościoła od państwa,wprowadzono wolność słowa, nienaruszalność własności prywatnej, równość wobec prawa, swobodę wyznaniową i nietykalność osobistą,patriotyzm stał się cechą chwaloną i szybko nabywaną.

Napoleon Bonaparte ur.15 sierpnia 1769 zm. 5.06 1821 od 1793 służył z armii rewolucyjnej. Słwił się przy oblężeniu Tulonu i dzięki temu został generałem Dokonał przewrotu 9 11 1799 i po zamachu na stan objał władzę. Został on pierwszym konsulem. okres od 1799-1815 został nazwany epoką napoleońską. 1804 Napoleon został cesarzem a koronacja odbyła się 2 12 1804 roku w katedrze Notre Dame. Koronę Napoleon nałożył sobie sam.
7 4 7