Zad.1
Pole trapezu jest równe 792 cm², a wysokość ma 24 cm. Oblicz długość podstaw, jeżeli pozostają one w stosunku 5:6.
Zad.2
Trójkąt prostokątny równoramienny ma pole równe 150 cm². Oblicz długość przyprostokątnych.

Proszee o Pomoc !

2

Odpowiedzi

2010-04-15T14:05:30+02:00
Zad1)

P - pole trapezu = 792 cm²
h - wysokość = 24 cm
P = (a + b)h/2 = 792
792 = (a + b)24/2
792 = (a + b)12
a + b = 792/12 = 66
a - dłuższa podstawa trapezu
b - krótsza podstawa trapezu
a/b = 6/5
a + b = 66
6b = 5a
b = 5a/6 wstawiamy do drugiego równania
a + 5a/6 = 66
6a + 5a = 396
11a = 396
a = 396/11 = 36 cm
b = 5a/6 = 5 razy 36/6 = 5 razy 6 = 30 cm
odp
podstawy mają długość a = 36 cm , b = 30 cm


Zad2)

150= x²/2
300=x²
x=10√3
odp. przyprostokątne mają długość 10√3

Licze na naj
4 5 4
2010-04-15T14:06:24+02:00
2. 150= x²/2
300=x²
x=10√3
odp. przyprostokątne mają długość 10√3
1.P= (5a+6a)*24/2
792=132a
a=6
odp. długości podstaw to: 36 i 30 cm