Odpowiedzi

2010-04-15T14:05:43+02:00
Kwasy organiczne
Kwasami organicznymi nazywamy związki zawierające w swojej cząsteczce grupę karboksylową: -C=O
|
OH
Kwasy organiczne wykazują wszystkie właściwości kwasów nieorganicznych. Roztwory kwasów organicznych ulegają dysocjacji na jony i przewodzą prąd elektryczny, lecz w/w substancje są one na ogół kwasami słabymi. Wzór ogólny kwasów to R-COOH. Gdy w cząsteczce kwasu rodnik (R) jest resztą węglowodoru łańcuchowego nienasyconego lub nasyconego, to te kwasy nazywamy kwasami tłuszczowymi. Kwasy tłuszczowe w dużych ilościach występują na ziemi i bardzo często spotykamy je w życiu codziennym. W owocach kwasy cytrynowy i jabłkowy, w łodygach i liściach roślin szczawiowy, w korzeniach walerianowy oraz w organizmie człowieka np. w mięśniach.
Kwasy tłuszczowe powstają z dalszego utleniania alkoholi pierwszorzędnych. Bo jak wiemy produktem utleniania tych substancji są aldehydy, a następnie kwasy. Przy utlenianiu alkoholu metylowego powstaje kwas mrówkowy, a przy utlenianiu alkoholu etylowego powstaje kwas octowy. Obie reakcje zachodzą przy obecności tlenu i pewnych bakterii znajdujących się w nim.

Kwas mrówkowy
Jest to najprostszy kwas organiczny o wzorze H-COOH. Kwas ten powstaje w wydzielinach gruczołów niektórych gatunków mrówek. Oprócz tego występuje we włosach znajdujących się na liściach pokrzywy, w moczu, pocie i niedojrzałych owocach. Związek ten jest bezbarwną cieczą o ostrym i palącym zapachu. Stosowany jest w przemyśle spożywczym oraz medycznym (rozcięczone roztwory stosowane są do dezynfekcji.

Kwas octowy
Najdawniej stosowany kwas organiczny, znany w starożytności w postaci octu winnego. W stanie bezwodnym jest substancją krystaliczną topiąca się w 16,5oC. W wodzie rozpuszcza się bez umiaru. Kwas octowy jest produkowany na dużą skalę. przez utlenianie alkoholu lub z produktów rozkładowej destylacji drewna, lecz używaną dotychczas jest synteza acetylenu. Kwas octowy może być używany w celach spożywczych, gdyż jest kwasem słabym, a jego roztwory są ok. 10%. W przemyśle kwas ten stosuje do wyrobu mas plastycznych, sztucznego włókna, perfum i środków leczniczych.