Zapisz w formie cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej reakcję zobojętnienia:
a) Kwasu solnego zasadą barową
b) Kwasu siarkowego (VI) zasadą sodową

Zaproponuj jak otrzymać:
a) Siarczan (IV) ołowiu (II)
b) fosforan (V) miedzi(II)
w reakcji soli. Reakcje zapisz w formie jonowej, cząsteczkowej i skróconej jonowej.

1

Odpowiedzi

2009-11-05T17:22:23+01:00
A)2HCl+Ba(OH)2→BaCl2+2H2O
2H+ +2Cl- + Ba²+ +2OH- →Ba²+ +2Cl- +2H2O
2H+ +2OH- →2H2O
b)H2SO4+2NaOH→Na2SO4+2H2O
2H+ +SO4²- + 2Na+ +2OH- → 2Na+ + SO4- +2H2O
2H+ +2OH- →2H2O
a)H2SO3+PbCl2→PbSO3+2HCl
2H+ +SO3²- + Pb²+ +2Cl- → PbSO3 + 2H+ +2Cl-
SO3²- +Pb²+→PbSO3
b)2Na3PO4+3CuCO3→Cu3(PO4)2+3Na2CO3
6Na+ +2PO4³- + 3Cu²+ + 3CO3²- →Cu3(PO4)2+6Na+ +3CO3²+
3Cu²+ +2PO4³- →Cu3(PO4)2
powinno być dobrze;) ale nie gwarantuje na 100% ;p