Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T07:39:02+01:00
Program liczba;
uses CRT;
var a: integer;
begin
Clrscr;
Write('Podaj liczbe: ');
Readln(a);
Writeln;
Writeln('******');
Writeln('*****');
Writeln('****');
Writeln('***');
Writeln('**');
Writeln('*');
Readln;
end.
1 3 1
2009-11-05T11:31:21+01:00
Program 1;
var a:integer;
begin
writeln('podaj dowolną liczbę);
readln(a);
writeln("******");
writeln("*****");
writeln("****");
writeln("***");
writeln("**");
writeln("*");
readln;
end.

1 3 1