Odpowiedzi

2010-04-15T15:49:08+02:00
Katolicka Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z ruchów w Kościele, które zaczęły się bardzo szybko rozwijać po wołaniu papieża Jana XXIII w przeddzień rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, by Bóg "na nowo zesłał swój cud, jakby na nowo dzień Pięćdziesiątnicy". W odróżnieniu jednak od innych ruch ten nie ma swojego założyciela tzn. dokładniej żaden człowiek nie może być uważany za jej prekursora, pomysłodawcę, czy twórcę.
Początki tego ruchu Kościele Katolickim sięgają dnia 18 lutego 1967 roku kiedy to grupa studentów i profesorów Uniwersytetu w Pittsburgu będąca na weekendowym wyjeździe w celu szukania woli Bożej doświadczyła mocnego działania Ducha Świętego. To doświadczenie bliskości Boga, oraz wynikające z niego pogłębione pragnienie modlitwy i słowa Bożego, pragnienie i odwaga dawania świadectwa o Jezusie przemieniło całe ich życie. Niezależnie od tych doświadczeń grupy Odnowy zaczęły najpierw powoli, a później z coraz większą siłą ogarniać cały Kościół. Grupy Charyzmatyczne zaczęły powstawać równocześnie, często niezależnie od doświadczeń amerykańskich, w różnych miejscach na ziemi. Odnowa dotknęła i w wyrażny sposób zmieniła życie ponad 123 mln ze wszystkich stanów Kościoła w 125 krajów na całym świecie. Duszą Ruchu stało się doświadczenie "chrztu w Duchu świętym", czyli łaska odnowienia, przebudzenia i odmłodzenia darowana wszystkim chrześcijanom. Katolicka Odnowa Charyzmatyczna otrzymała błogosławieństwo Pawła VI i została uznana za szczególnie łaskę Ducha Świętego przez Konferencje Episkopatów w wielu krajach. Trudne jest ustalenie konkretnej daty powstawania grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Wiadomo jednak, że przyszła dwiema drogami: poprzez Ruch Światło- Życie oraz jako przeniesienie doświadczenia tych, którzy się spotkali z Odnową w Stanach Zjednoczonych.
Nurt Odnowy zataczał coraz szersze kręgi. Przyjeżdżali goście z zagranicy i dzielili się swoimi doświadczeniem Odnowy (m.in. ks. Kardynał Suenens). Powstały wspólnoty, a w 1977 roku zorganizowano w Izabelinie ogólnopolskie czuwanie osób odpowiedzialnych za Odnowę (około 30 osób) powstał wtedy Krajowy Zespół Koordynatorów, którzy współpracował z Międzynarodowymi Śłużbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. W latach 1979-1980 odbyły się spotkania z udziałem członków Ruchu Światło-Życie. W 1984 r Konferencja Episkopatu Polski mianowała biskupa Dębowskiego Krajowym Duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym. Od początku tego wspaniałegodoświadczenia w naszym ojczystym Kościele minęło przeszło 25lat. Ruch rozwija się na różnych polach. Z zespołem Koordynatorów kontaktuje się ponad 650 grup modlitewnych, organizowane są rekolekcje, czuwania, kongresy, wspólne ewangelizacje, powstają wydawnictwa, jest tworzony materiał formacyjny.
1 5 1