Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T14:46:05+02:00

1. t - bok trójkąta prostokątnego leżący naprzeciw jego kąta prostego - PRZECIWPROSTOKĄTNA

2. w - Półprosta dzieląca kąt na połowy. - DWUSIECZNA

4. i - trójkąty, w których boki są różnej długości. - RÓŻNOBOCZNE

5. e - Prosta zawierająca jeden wierzchołek oraz jest prostopadła do jednego z boków - WYSOKOŚĆ

6. r - Trójkąt, w którym jeden z kątów wewnętrznych jest rozwarty - ROZWARTOKĄTNY

7. d - w trójkącie odlicza się go ze wzoru a+b+c. OBWÓD

8. z - trójkąt Mający jeden kąt rozwarty, a dwa pozostałe są ostre. ROZWARTOKĄTNY

9. e - Prosta dzieląca odcinek na dwie części - SYMETRALNA

10. n - trójkąt w którym wszystkie kąty mają po 60 stopni - RÓWNOBOCZNY

11. i -

12. e - powstały jeszcze w starożytności dział matematyki, zajmujący się własnościami przestrzeni i obiektów w niej zawartych - GEOMETRIA

13. p - w trójkącie odlicza się go ze wzoru a*h/2 . POLE

14. i -

15. t - każda z dwóch części płaszczyzny zawarta między dwiema półprostymi o wspólnym początku wraz z tymi półprostymi - KĄT

16. a -

17. g - trójkąt może być w nim wpisany, lub na nim opisany- OKRĄG

18. o - trójkąt mający dwa boki tej samej długości- RÓWNORAMIENNY

19. r -

20. a -

21. s - wszystkie kąty wewnętrzny w tym trójkącie są ostre - OSTROKĄTNY

22. a -Liczę na naj
2 3 2