1.Podaj datę i przyczyny 1 wojny światowej.
2.Dlaczego 1 wojne nazwano światową i pozycyjną?
3,Jaki rodzaj broni użyto pierwszy raz ?
4,Dlaczego Rosja zmieniła swją nazwę?
5,Podaj datę odzyskania niepodległości przez Polskę.
6,Jak przebiegało kształtowanie granic Polski na wschodzie, zachodzie i południu?
7,Podaj datę i zapisy konstytucji marcowej.
8,Na czym polegała reforma walutowa, kto ją przeprowadził?
9,Dlaczego doszło do zamachu majowego, podaj datę.
10,Co oznaczały rządy sanacji i na czym polegały?
11,Podaj datę i zapisy konstytucji kwietniowej.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T14:56:12+02:00
1. I wojna światowa rozpoczęła się 28 lipca 1914r i trwała do 11 listopada 1918r. Przyczyną było utworzenie trójprzymierza: Niemcy, Włochy, Austro- Węgry /państwa centralne/, utworzenie trój porozumienia: Anglia, Francja, Rosja /państwa ententy/.
2. Nazywamy światową, ponieważ brały udział w niej państwa z całego świata.
3. Po raz pierwszy użyto broni chemicznej.
4.-
5. 11 listopada 1918r
6.-
7. 17 marca 1921r.
8. Reformę walutową przeprowadził Władysław Grabski. Chciał unormować sytuację poprzez wpłaty nadzwyczajnego podatku majątkowego, waloryzację podatków i redukcję wydatków państwowych, podniesiono taryfy w deficytowym PKP, wprowadzono oszczędności administracyjne, waluty zagraniczne sprzedawało państwo po określonym stałym kursie.
9. 12-15 maja 1926.
10.-
11. 23 kwietnia 1935.
1 1 1