Odpowiedzi

2010-04-15T14:29:11+02:00
W historii Ziemi wyróżniono 19 ruchów górotwórczych. Większość z nich przypadła na prekambr. Jednak po upływie kilku miliardów lat po wypiętrzonych w tym czasie górach nie ma śladu.

Wyżyna- obszar o wysokości powyżej 300 m.n.p.m. o małej wysokości względnej terenu, np wyżyna lubelska

Nizina- obszar o wysokości od 0 do 300 m.n.p.m., np nizina Mazowiecka

Depresja- obszar lądowy położony poniżej 0 m.n.p.m., np Żuławy Wiślane

notatka prosto z zeszytu
1 1 1
2010-04-15T14:29:42+02:00
Góry, wielkie wyniosłości skorupy ziemskiej, zazwyczaj różniące się swą budową geologiczną od otaczających je obszarów. Na obszarze gór odsłaniają się na powierzchni Ziemi skały, zazwyczaj występujące jedynie na dużych głębokościach. Biorąc za kryterium podziału budowę i sposób powstania gór wyróżnia się następujące ich rodzaje: wulkaniczne, fałdowe, zrębowe, erozyjne. Góry wulkaniczne powstają wskutek działalności procesów wulkanicznych. Góry fałdowe i zrębowe powstają w wyniku tzw. ruchów górotwórczych (orogenezy). Góry erozyjne powstały w wyniku procesów epejrogenicznych (epejrogeneza), ostatecznego swego kształtu nabrały jednak wskutek oddziaływania procesów rzeźbotwórczych, związanych z wiatrem, opadami atmosferycznymi.
2 5 2
2010-04-15T14:44:05+02:00
Sudety są średniej wysokości górami położonymi w południowo-zachodniej Polsce.Tworzyły się w procesie fałdowania kaledońskiego i hercyńskiego w erze paleozoicznej. W czasie fałdowania alpejskiego Sudety spękały. W Sudetach jest młoda rzeźba.Są więc górami zrębowymi.Na rzeźbę Sudetów wpłynęła także epoka lodowcowa. Podczas gdy Polska północna pokryta była lądolodem, w Karkonoszach wytworzyły się lodowce górskie. Pozostałością po nich są rozległe zagłębienia występujące na stokach. W Sudetach występują skały magmowe wylewne, skały osadowe i wapienne.W Sudetach jest ostrzejszy klimat.Wraz z wysokością obniża się temperatura powietrza a zwiększa się ilość opadów.Wieją tu porywiste wiatry.W Sudetach występują pokłady węgla brunatnego i złoża granitu.


Karpaty młode, wysokie góry, wypiętrzone w fałdowaniu alpejskim. Leżą na obszarze Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Węgier.Do Polski należy większa część Karpat Zachodnich, gdzie w skałach fliszowych ropa naftowa i gaz ziemny.Beskidy ze względu na łagodną rzeźbę stanowią obszar rolniczy.W górach rozwinęła się turystyka ze względów krajobrazu.Występują tu wiele wodospadów i jezior.Większość ludzi utrzymuje się z turystyki.