Odpowiedzi

2010-04-15T14:54:41+02:00
Las równikowy - klimat równikowy;Gleby w strefie równikowej to przede wszystkim ferrasole - żółtoziemy, czerwonoziemy, gleby alitowe. Nazewnictwo gleb nawiązuje do barwy gleby wynikającej z procesu wietrzenia. Gleby te charakteryzują się kwaśnym odczynem, małą zawartością próchnicy. Żyzność tych gleb jest niska.

Sawanna - klimat podrównikowy;Gleby brązowo – czerwone, czerwone buroziemy (sawanna sucha i półpustynna), czarne ziemie tropikalne.

Pustynia i półpustynia - klimat zwrotnikowy; Rosną tu kserofity (suchorośla), sukulety (gromadzące wodę np. agawy, kaktusy), efemeryd (rośliny rozwijające się bardzo szybko po rzadko występujących opadach atmosferycznych). W miejscach występowania wód na obszarach pustynnych znajdują się oazy – najczęściej są to tereny zagospodarowane przez człowieka.

Makia - klimat podzwrotnikowy śródziemnomorski; Na obszarach całego płytkiego zalegania wód gruntowych powstają lasy parkowe, wzdłuż rzek rozciągają się lasy galeriowe. W klimacie monsunowym w porze deszczowej roślinność rozrasta się bardzo bujnie. Typową rośliną tych lasów są bambusy, drzewa cytrusowe i magnolie

Step -klimat umiarkowany ciepły kontynentalny; występują tu lasy liściaste i mieszane zrzucające liście na zimę (łęgi – wierzby i topole – mady; olsy – dominuje czarna olsza – podłoże z gleb bagiennych; grądy – grab; dąb szypułkowy i bezszypułkowy, lipy, osiki, sosny, brzozy, buki, jodły i jawory – żyzne gleby brunatne i płowe; bory sosnowe z domieszką brzóz, świerków, jodeł – gleby piaszczyste; bór mieszany (z domieszką sosny, dębu szypułkowego, buku, grabu, brzozy) – przejściowy między borami i grądami – zajmuje gleby nieco żyźniejsze niż piaszczyste.

Las liściasty i mieszany - klimat umiarkowany ciepły morski; W klimacie umiarkowanym chłodnym dominują gleby bielicowe i bielice.

Tajga - klimat umiarkowany chłodny; tajga w kierunku północnym przechodzi w lasotundre – spotykamy tu liczne niskie krzewy np.. wikliny, jałowce. Dalej w kierunku płn. Występuje tundra (formacja składająca się z roślin niskopiennych – krzewinek, roślin kłączowych, mchów, niektórych efemeryd, porostów)

Tundra - klimat subpolarny; Do gleb tundrowych zalicza się gleby poligonalne, niektóre gleby glejowe (zabagniane gleby) i gleby torfowo-glejowe. Możliwa uprawa jęczmienia i ziemniaków. Gleba tundrowa występuje w niemal całej strefie tundry

Pustynia lodowa - klimat polarny; Roślinność jest bardzo skąpa , przeważają mchy i porosty. Gleby tej strefy należą do prymitywnych , są bardzo płytkie i kamieniste.
104 4 104