Odpowiedzi

2010-04-15T14:45:10+02:00
1. SAWANNA [hiszp.], suchoroślowe lub mezofityczne formacje trawiaste, zwykle z domieszką drzew i krzewów, na obszarach międzyzwrotnikowych; b. różny charakter ekol.: istnieją zarówno sawanny naturalne ich bezleśność jest skutkiem niedostatku opadów lub okresowego zalania przez rzekę, jak i wtórne powstałe przez wypalanie lasów i zarośli przez ludność, w ramach prymitywnej gospodarki; rozróżnia się gł. typy sawann: sawanna zalewową (bezdrzewna, okresowo zalewana, np. llano); sawannę wilgotną (pojedyncze drzewa, powstaje przez wypalanie lasu); sawannę suchą (kserofilne traworośla, pojedyncze drzewa, powstaje gł. przez wypalanie lasów); sawannę ciernistą (skrajnie kserofilna, powstaje gł. przez wypalanie zarośli); sawannę trawiastą (nieliczne, pojedyncze lub w grupach, drzewa i krzewy); sawannę palmową (palmy w drzewostanie).

Jeśli nie widać dokładnie to dopiszę, że w tekście są wymienione sposoby w jaki powstają te sawanny (dla różnych rodzajów są inne metody powstawania).

Co do punktu 2:
Sahel ciągnie się strefą w pobliżu równoleżnika 15°N, a ograniczają ją izohiety 600 i 200 mm rocznych opadów. Przeważająca część tych opadów występuje w krótkiej porze wilgotnej trwającej od czerwca do sierpnia. Obszar ten cec**je się klimatem półsuchym, z porą wilgotną
trwającą tylko około 2-3 miesiące. W warunkach Sahelu, cec**jących się niedoborem i wahaniami opadów, szczególnego znaczenia nabiera racjonalność prowadzonej przez człowieka gospodarki rolno-hodowlanej.
1 1 1