Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T15:00:54+02:00
Terms of trade - relatywne ceny dóbr eksportowanych do importowanych (w danym państwie), określane warunkami wymiany międzynarodowej.
protekcjonizm - polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną, głównie za pomocą ceł nakładanych na przywożone towary oraz koncesji i zakazów.
cuo - nieorganiczny związek chemiczny, tlenek miedzi na II stopniu utlenienia.
ceny dumpingowe - cena niepokrywająca kosztów produkcji, stosowana w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; przejaw nieuczciwej konkurencji; zabroniona przez ustawodawstwo wielu krajów.
kontyngenty przywozowe i wywozowe - tego to ja nie wiem
strefy wolnocłowe - obszar, na którym możliwe jest składowanie i przechowywanie towarów bez konieczności ponoszenia opłat celnych.
2010-04-15T15:02:21+02:00
Terms of trade- (warunki wymiany), wskaźnik stosowany w ocenie opłacalności handlu zagranicznego, wyrażający relację zachodzących w badanym okresie zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowanych
protekcjonizm- polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną, głównie za pomocą ceł nakładanych na przywożone towary oraz koncesji i zakazów.
cuo???
ceny dumpingowe-cena niepokrywająca kosztów produkcji
kontyngenty przywozowe i wywozowe -
strefy wolnocłowe-obszar, na którym możliwe jest składowanie i przechowywanie towarów bez konieczności ponoszenia opłat celnych.