Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T14:59:19+02:00
Szkielet ssaków zbudowany jest z typowych elementów kostnych, które możemy rozpoznać także u płazów, gadów i ptaków. Jest on silnie skostniały.
W czaszce wyróżniamy mózgoczaszkę, która u ssaków ze względu na duży mózg jest silnie wysklepiona. Kości czaszki są połączone szwami.
Trzewioczaszka zawiera liczne kości. Szczęka dolna (żuchwa) łączy się z mózgoczaszką za pomocą stawu zawiasowego. W szczękach występują zróżnicowane zęby (siekacze, kły, przedtrzonowe, trzonowe) umieszczone w zębodołach. Zależnie od pobieranego pokarmu liczba siekaczy, kłów, przedtrzonowych i trzonowych może być bardzo różna.
Osobniki młode mają żeby mleczne, które po pewnym czasie wypadają, a wyrastają stałe.
Czaszkę łączą z kręgosłupem dwa kłykcie potyliczne.
Dwa pierwsze kręgi (atlas i obrotnik) oraz długa szyja zapewniają głowie dużą ruchliwość.
Kręgosłup zbudowany jest z pięciu odcinków: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, krzyżowego krzyżowego i ogonowego.
Odcinek szyjny składa się z siedmiu kręgów, co jest charakterystyczne dla ssaków, mogą one być różnej wielkości np. szyja żyrafy i wieloryba ma taka sama liczbę kręgów szyjnych, mimo że jedna jest długa a druga krótka.
Odcinek piersiowy wraz z żebrami i płaskim mostkiem tworzy szkielet klatki piersiowej.
Kręgi krzyżowe zrastają się nieruchomo w kość krzyżową.
Odcinek ogonowy może spełniać wiele funkcji np. u zwierząt nadrzewnych jest często narządem chwytnym, równowagi, organem podporowym lub napędowym.
W skład obręczy barkowej wchodzą: dwie łopatki, dwa obojczyki i mostek. Kości krucze są zredukowane. Zachowały się jedynie u stekowców (dziobak, kolczatka). Natomiast konie nie maja obojczyków.
Kończyna przednia zbudowana jest z: ramienia (kość ramieniowa), przedramienia (kość łokieciowa i kość promieniowa) oraz ręki (kość nadgarstka, śródręcza oraz kości palców)
Obręcz miednicowa powstaje ze zrośnięcia kości biodrowych, łonowych oraz kulszowych. Obręcz miednicowa łączy się z kręgosłupem. W miejscu zrostu tych trzech rodzajów kości powstaje panewka stawu biodrowego, biodrowego, która wchodzi główka kości udowej.
Kończyna tylna skład się z: uda (kość udowa), podudzia (kość strzałkowa i piszczelowa) oraz stopy (Kości stępu, śródstopia i palców). U wielu gatunków ssaków pięciopalczasta kończyna uległa różnym przekształceniom np:
• Kończyny pływne ( przekształcone w płetwę) występują u ssaków wodnych i są silnie skrócone;
• Kończyny grzebne przystosowują zwierzęta do życia w ziemi – są silnie skrócone i usztywnione;
• Kończyny kroczne ( pochodne lub stopochodne) występują u ssaków naziemnych;
• Kończyny lotne np. u nietoperzy charakteryzują się przekształceniem przednich kończyn w skrzydła, kości ulegają wydłużeniu, szczególnie cztery palce, na których rozpięta jest błona lotna. Palec pierwszy jest zredukowany.

Mięśnie u ssaków są bardzo dobrze rozwinięte, połączone ze szkieletem, tworzą z nim układ ruchowy. Mięśnie mają zdolność kurczenia się i rozkurczania, powodując ruchy kości i ich przemieszczanie.
Po raz pierwszy u ssaków pojawił się mięsień szkieletowy płaski tzw. Przepona, która dzieli poprzecznie ciało ssaka na jamę piersiową i brzuszną. Włókna tego mięśnia przyczepione są do mostka, żeber i trzonów kręgów lędźwiowych.
Przepona spełnia ogromną rolę w procesie oddychania. Mięśnie szkieletowe są poprzecznie prążkowane.
Mięśnie gładkie natomiast wchodzą w skład narządów wewnętrznych.

4 5 4