Tren V Jan kochanowski
1.kto jest podmiotem lirycznym,co możesz o nim powiedzieć.
2.policz zdania.Nazwij środek stylistyczny zastosowany przez poetę,objaśnij go.Opisz obraz poetycki.
3.Znajdź w utworze symbol i objaśnij jego znaczenie.
4.Wypisz apostrofę i opisz ją.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T15:20:07+02:00
1.Podmiotem lirycznym jest Ojciec Orszuli.Bardzo boli go śmierć córki , opowiada o jej zaletach , o tym jak kochali ją rodzice i jak za nią tęsknią.

2.Ten utwór składa się z 3 zdań. (reszty nie umiem ;/)

3.W utworze symbolem jest oliwka.W tym przypadku jest ona symbolem nowego życia , młodości.

4.Apostrofa: "O zła Persefono" - Jest to zwrot podmiotu lirycznego do władczyni królestwa zmarłych.


5 3 5