1.w sejmie zasiada 460 posłów.Ile uścisków dłoni wymieniłyby
posłowie gdyby każdy witał się z pozostałymi przez podanie ręki.
2.Temperaturę f w skali Fahrenheita przeliczamy na temperaturę c w skali Celsjusza według wzoru podanego w ramce Oto ten wzór c=5kreska ułamkowa ×(f-32) 41 stopni Fahrenheita -ile to stopni Celsjusza
23stopnie Fahrenheita -ile to stopni Celsjuszaantek zmierzył sobie temperaturę amerykańskim termometrem i stwierdził że ma 99,7 stopni i przy takiej wysokiej temperaturze nie może pójść do szkoły czy rzeczywiście.
są to wyrażenia algebraiczne

1

Odpowiedzi

2010-04-15T15:05:46+02:00
Zadanie 1.
0,5*460*(460-3)=105110
zadanie 2.
23c=-250k
41k=314C
99,7K=372,7C
14 4 14