Z.1
Ile równań spośród zapisanych w ramce spełnia liczba -2.
W ramce są takie równania:
3/2x=x-1
1-3x=x+8
2(x+1)=4
2x+1=-3

A. cztery
B.trzy
C.dwa
D.jedno

zad.2
Jeden z boków prostokąta jest o 4 cm dłuższy od drugiego boku. Obwód tego prostokąta jest równy 32 cm. Jakie pole ma ten prostokąt?
A.252 cm²
B.60 cm²
C.10 cm²
D.6 cm²

Zad.3
Trzy słonie ważą razem 8,4 t. Największy słoń jest dwa razy cięższy od najmniejszego, a średni o 1,2 t cięższy od najmniejszego. Ile ważą razem dwa mniejsze słonie??
A.6 t
B.4,8 t
C.4,4 t
D.7,6 t


P.S Proszę o obliczenia do zadań.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T15:16:15+02:00
Z.1
3/2x=x-1

L-lewa strona równania
P-prawa strona równania
L=3/2*(-2)=-3
P=-2-1=-3
L=P spełnia


1-3x=x+8

L=1-3*(-2)=1+6=7
P=-2+8=-6
L≠P
nie spełnia

2(x+1)=4
L=2(-2+1)=2*(-1)=-2
P=4
L≠P
nie spełnia


2x+1=-3

L=2x+1=2*(-2)+1=-4+1=-3
P=-3
L=P
spełnia

spełnia dwa równania

Jeden z boków prostokąta jest o 4 cm dłuższy od drugiego boku. Obwód tego prostokąta jest równy 32 cm. Jakie pole ma ten prostokąt?
A.252 cm²
B.60 cm²
C.10 cm²
D.6 cm²


jeden bok ma x
drugi bo x+4

obwód 2*x+2*(x+4)=32
2x+2x+8=32
4x=32-8
4x=24
x=6
x=6 jeden bok
x+4=6+4=10 drugi bok

pole 6cm *10 cm = 60 cm²


Trzy słonie ważą razem 8,4 t. Największy słoń jest dwa razy cięższy od najmniejszego, a średni o 1,2 t cięższy od najmniejszego. Ile ważą razem dwa mniejsze słonie??
A.6 t
B.4,8 t
C.4,4 t
D.7,6 t


x-waga najlżejszego slonia
2x-waga najcieższego słonia
x+1,2 waga sredniego słonia

x+2x+x+1,2=8,4
4x=8,4-1,2
4x=7,2
x=1,8


mały 1,8 t
średni 1,8+1,2=3,0 t

razem 1,8+3,0=4,8 t


14 4 14
2010-04-15T15:23:41+02:00
Zad.1
3/2 *(-2)= -2-1
-3=-3
L=P
To równaanie spelnia liczba -2

1- 3*(-2)=-2+8
1+6=6
7≠6
L≠P
To rownanie nie spełnia liczna -2

2(-2+1)=4
2* (-1)=4
-2≠4
L≠P
To rownanie nie spełnia liczna -2

2*(-2) +1= -3
-4 +1=-3
-3=-3
L=P
To rownanie spełnia liczna -2

ODP:C - dwa

2 zad.

obw= 32 cm
obw= 2a + 2b
a= 4+b
2(4 + b) + 2b= 32
8+ 2b +2b=32
8 + 4b=32
4b= 32 - 8
4b=24 / :4
b=6
a=4 + 6
a=10
P= ab
P= 10 x 6
P= 60

ODP: B

3 zad

x- waga najmniejszego slonia
x + 1,2- waga średniego slonia
2x- największy sloń

x + (x + 1,2) + 2x= 8,4 t
x + x + 1,2 + 2x=8,4
4x + 1,2= 8,4
4x= 8,4- 1,2
4x= 7,2 / :4
x= 1,8t 1,8+1,2=3t 2 * 1,8= 3,6t
najmniejszy slon wazy 1,8t
sredni sloń waży 3 t
nawiekszy słoń waży 3,6t
1,8 + 3= 4,8t - waga średnich słoni

ODP: B

9 3 9
2010-04-15T15:29:38+02:00
Zad1
3/2*-2=-2-1
3=3

1-3*-2=-2+8
7≠6 (nie równa sie)

2*(-2+1)=4
2*-1=4
-2≠4 (nie równa sie)

2*-2+1=-3
-4+1=-3
-3=-3
ODP. C

Obw=2x+2x+8
32=4x+8\-8
24=4x\:4
x=6

P=x+x+4
P=6*10
P=60

8,4=2x+x+x+1,2\-1,2
7,2=4x\:4
x=1,8
1,8+1,8+1,2=4,8
3 3 3