Odpowiedzi

2010-04-15T15:12:08+02:00
Pociesza nas gdy Jesteśmy Smutni. Umie podnieść na duchu nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Przyjaciel to osoba szczera. Nie powinniśmy za dużo od niego wymagać. Przyjaciel stanowczo różni się od kolegi. Jemu możemy wszystko powiedzieć. Zwierzyć się mu z kłopotów. My także musimy pomagać swojemu przyjacielowi.Kiedy dzieje się coś złego możemy mu o tym powiedzieć. Należy dzielić się szczęściem ze swym przyjacielem.Ein Freund ist jemand, der immer Probleme mit uns in Pommern. Tröstet uns, wenn wir traurig sind. Er kann heben die Geister selbst die schwierigsten Situationen. Ein Freund ist ein Mensch, ehrlich. Wir sollten nicht zuviel von ihm verlangen. Ein Freund stark unterscheidet sich von einem Kollegen. Wir können ihm alles sagen. Vertrauen Sie ihm die Mühe. Wir brauchen auch Ihre Hilfe przyjacielowi.Kiedy etwas falsch ist, können wir ihn davon zu erzählen. Bitte teilen das Glück mit seinem Freund.
licz e na naj
1 3 1