1. Ułóż rownania reakcji :
a) otrzymywania octanu glinu,
b) dysocjacji kwasu propionowego,
c) całkowitego spalania kwasu stearynowego,
d) otrzymywania mydła sodowego.

2. Wyjasnij na czym polega różnica pomiędzy fermentacją octową a fermentacją alkoholową. napisz rownanie reakcji otrzymywania kwasu octowego w wyniku fermentacji octowej.

3. Zapisz trzema sposobami rownania reakcji otrzymywania:
a) octanu sodu
b) mrówczanu wapnia
c) maślanu potasu.

4. Wiedząc ze kwas mrówkowy mozna otrzymac przepuszczając pary metanolu i powietrze na czernią platynową(katalizator), napisz i uzgodnij rownanie tej reakcji.

5. Zapisz rowania reakcji ktorych substratami są:
sód i kwas propionowy,
magnez i kwas mrowkowy,
tlenek cynku i kwas octowy,
glin i kwas octowy,
wodorotlenek potasu i kwas palmitynowy,
węglan sodu i kwas octowy,
wodortlenek sodu i kwas masłowy,
kwas oleinowy i wodór.
Podaj nazwy produktów które powstały w wyniku tych reakcji.

1

Odpowiedzi

2011-07-07T22:38:06+02:00

zad.1

a)\ 3CH_3COOH+Al(OH)_3-->(CH_3COO)_3Al+3H_2O\\ b)\ C_2H_5COOH-->C_2H_5COO^-+H^+\\ c)\ C_1_7H_3_5COOH+26O_2-->18CO_2+18H_2O\\ d)\ C_1_7H_3_5COOH+NaOH-->C_1_7H_3_5COONa+H_2O

 

 

zad.2

W fermenctacji alkoholowej powstaje etanol z rozkładu glukozy pod wpływem enzymów, a w fermencjacji octowej powstaje kwas octowy(etanowy) w wyniku utleniania etanolu pod wpływem bakterii.

 

C_2H_5OH+O_2--^b^a^k^t^e^r^i^e-->CH_3COOH+H_2O

 

 

 

zad.3

a)\ CH_3COOH+NaOH-->CH_3COONa+H_2O\\ 2Na+2CH_3COOH-->2CH_3COONa+H_2\\ Na_2O+2CH_3COOH-->2CH_3COONa+H_2O

 

b)\ 2HCOOH+Ca(OH)_2-->(HCOO)_2Ca+2H_2O\\ Ca+2HCOOH-->(HCOO)_2Ca+H_2\\ CaO+2HCOOH-->(HCOO)_2Ca+H_2O

 

c)\ C_3H_7COOH+KOH-->C_3H_7COOK+H_2O\\ 2K+2C_3H_7COOH-->2C_3H_7COOK+H_2\\ K_2O+2C_3H_7COOH-->2C_3H_7COOK+H_2O

 

 

zad.4

CH_3OH+O_2--^k^a^t-->HCOOH+H_2O

 

 

zad.5

2Na+2C_2H_5COOH-->2C_2H_5COONa+H_2

produkty: propionian sodu i wodór

 

ZnO+2CH_3COOH-->(CH_3COO)_2Zn+H_2O

produkty: octan cynku i woda

 

2Al+6CH_3COOH-->2(CH_3COO)_3Al+3H_2

produkty: octan glinu i wodór

 

KOH+C_1_5H_3_1COOH-->C_1_5H_3_1COOK+H_2O

produkty: palmitynian potasu i woda

 

Na_2CO_3+2CH_3COOH-->2CH_3COONa+CO_2+H_2O

produkty: octan sodu, dwutlenek węgla i woda

 

NaOH+C_3H_7COOH-->C_3H_7COONa+H_2O

produkty: maślan sodu i woda

 

C_1_7H_3_3COOH+H_2-->C_1_7H_3_5COOH

produkt: kwas stearynowy

7 4 7