Na podstawie opisu doświadczenia i obserwacji sformułuj wnioski oraz napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji. Uzupełnij ogólny zapis równania reakcji.

Do dwóch probówek z kwasem siarkowym (VI) dodano tlenek sodu ( probówka 1.)i tlenek miedzi (II) ( probówka 2.) . Probówki ogrzewano.


(prowizoryczna tabelka zrobiona w paincie xDD)

1

Odpowiedzi

2010-04-15T17:28:32+02:00
Probówka 1
Obserwacje: Powstaje Bezbarwny roztwór.
Wnioski: Tlenek sodu reaguje z kwasem siarkowym(VI) tworząc siarczan(VI) sodu i wodę.
Równanie reakcji: Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Probówka 2
Obserwacje: Powstaje roztwór barwy niebieskiej.
Wnioski: Tlenek miedzi(II) reaguje z kwasem siarkowym(VI) tworząc siarczan(VI) miedzi(II) i wodę.
Równanie reakcji: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Podsumowanie: tlenek metalu + kwas → sól + woda
146 4 146