Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego :
a) różnicę liczby a oraz sumy liczb - b i c,
b)sumę trzech liczb , z których pierwsza jest równa x , a każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej ,
c)podwojoną różnicę kwadratów liczb a i b,
d)iloczyn sumy liczb x i 6 przez ich różnicę ,
e)sześcian różnicy liczb a i b,
f)iloraz różnicy liczb -3 i m przez ich sumę,
g)sumę trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych

2

Odpowiedzi

2010-04-15T15:13:18+02:00
A) a-(b+c)
b) x+x-5+x-10=3x-15
c) 2×(a²-b²)
d) (x+6)×(x-6)=x²-36
e) (a-b)³
f) (3-m):(3+m)
g) n+n+2+n+4=3n+6
4 3 4
2010-04-15T15:14:49+02:00
A)
a-(b+c)
b)
x+x-5+x-10=3x-15
c)
2×(a²-b²)
d)
(x+6)×(x-6)=x²-36
e)
(a-b)³
f)
(3-m):(3+m)
g)
n+n+2+n+4=3n+6
2 1 2