Zadanie...
objętość prostopasłościanu jest równa 30cm³.o ile zmieni się ta objętość,jeżeli długość prostopadłścianu zwiększymy czterokrotnie,szerokość zmniejszymy dwukrotnie,a wysokość zmniejszymy trzykrotnie???

poprosze o obliczenia...
dam 10

1

Odpowiedzi

2010-04-15T15:14:27+02:00
Dane:
v = 30 cm³
a = 4a
b = ½b
c = ⅓c

V = abc
V = 30 cm³
V2 = 4a * ½b * ⅓c
V2 = ⅔abc
V2 = ⅔*30cm³
V2 = 20 cm³

30 cm³ - 20 cm³ = 10 cm³

Odp. Objętość zmniejszyła się o 10 cm³