Potrzebne na 16.04.2010 plis
1.ile g saletry sodowej trzeba dodatkowo rozpuścić w 100g wody po ogrzaniu od 40 stopni celciusza do 60 stopni ceciusza aby roztwór był nadal nasycony?Rozpuszczalność saletry w 40stopniach celciusza wynosi 109g a w temp. 60 stopmi celciusza 126g.
2.Ile g cukru trzeba rozpuścić w 1000g wody w temp 20 stopni aby otrzymać roztwór nasycony skorzystaj z wykresu rozpuszczalności.
3. ile g siarczanu(VI)miedzi(II) można jeszcze rozpuścić w 100g nasyconego roztworu jeśli ogrzejemy od temp.40stopni do 100stopni? skorzystaj z wykrezu rozpuszczalności
4.ile g octanu sodu wykrystalizuje jeśli 100g nasyconego roztworu w temp. 80 stopni ochłodzimy do temp.20 stopni? skorzystaj z wykresu rozpuszczalności
5.w 300g wody o temp.80 stopni rozpuszczono siarczan (VI) miedzi(II)i otzrymano oztwór nasycony.Ile g siarczanu (VI)miedzi(II) wykrystalizuje po ochłodzeniu tego roztworu do temp.20 stopni ? skorzystaj z wykresu rozpuszczalności

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:19:15+02:00
Zad.1
rozp. w 40 ⁰C = 109g/100gH2O
rozp. w 60 ⁰C = 126g/100gH2O

126g-109g=15g

Odp.:Trzeba dodatkowo rozpuścić 15 g saletry sodowej.

Zad.2
rozp. = 203g/100gH₂O

203g - 100g
x - 1000g
_____________
x=(1000g × 203g)/100g
x=2,03kg

Odp.: Trzeba rozpuścić 2,03kg cukru.

Zad.3
rozp. w 40 ⁰C = 28g/100gH₂O
rozp. w 100 ⁰C = 76g/100gH₂O

a)Temperatura 40 ⁰C:

28g subst. - 128g roztworu
x - 100g roztworu
______________________
x = (28g × 100g)/128g
x ≈ 21,87g

mH₂O = mr - ms
mH₂O = 100g - 21,87g
mH₂O = 78,13g

b)Temperatura 100 ⁰C:

76g subst. - 100g wody
x - 78,13g wody
_____________________
x = (76g × 78,13g)/100g
x ≈ 59,38g

59,38g - 21,87g = 37,51g

Odp.: Można jeszcze rozpuścić 37,51g siarczanu(VI) miedzi(II)

Zad.4

rozp. w 80 ⁰C = 152g/100gH₂O
rozp. w 20 ⁰C = 122g/100gH₂O

a)Temperatura 80 ⁰C:

152g subst. - 252g roztworu
x - 100g roztworu
______________________
x = (152g × 100g)/252g
x ≈ 60,32g

mH₂O = mr - ms
mH₂O = 100g - 60,32g
mH₂O = 39,68g

b)Temperatura 20 ⁰C:

122g subst. - 100g wody
x - 39,68g wody
_____________________
x = (122g × 39,68g)/100g
x ≈ 48,41g
60,32g - 48,41g = 11,91g
Odp.: Wykrystalizuje 11,91g octanu sodu.

Zad.5

rozp. w 80⁰C = 54g/100gH₂O
rozp. w 20⁰C = 20g/100gH₂O

54g subst. - 100gH₂O
x -300gH₂O
__________________
x = (54g × 300g)/100g
x = 162g

mH₂O = mr - ms
mH₂O = 300g - 162g
mH₂O = 138g

20g subst. - 100gH₂O
x - 300gH₂O
____________________
x = (20g × 300g)/100g
x = 60g

162g - 60g = 102g
Odp.: Wykrystalizują 102g siarczanu(VI) miedzi(II).
1 5 1