Praca z książką pt. "Wspomnienia wojenne "
Opracuj punkty;
1. Działalność NKWD w zajętym przez armię Lwowie.
2. Kto ze znanych autorce osób został aresztowany i w jaki sposób
3. Dokąd i z jakich powodów byli wywożeni mieszkańcy Lwowa?
4. Podaj przykłady ludzkich postaw
a) bezinteresowna życzliwość
b) podłość

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T19:40:16+02:00
1 = działalność koścołow
2 = Henryk Brodaty za zaatakowanie