1Parcie jest
2.Jednostką parcia w układzie SI jest
3.Ciśnienie jest
4.Paskal jest

a)jednostką w układzie si
b)niuton
c)miara wartości siły nacisku działającej na jednostkową powierzchnię
d)kilogram
e) siła nacisku jaką gazy i ciecze działają na ścianki naczynia w którym się znajdują
połączyć trzeba

2.oblicz ciśnienie wywierane przez twój podręcznik do fizyki na powierzchnie biurka wykonaj odpowiednio pomiary.Czy ciśnienie zmieniło by się gdybyś postawił podręcznik pionowo ? jeśli tak to czy się zwiększy czy się zmniejszy ? odpowiedz uzasadnij

podręcznik spotkanie z fizyką nowa era

1

Odpowiedzi

2010-04-15T15:25:01+02:00
1)1.c: Parcie jest miara wartości siły nacisku działającej na jednostkową powierzchnię
2.b: Jednostką parcia w układzie SI jest niuton
3.e: Ciśnienie jest siła nacisku jaką gazy i ciecze działają na ścianki naczynia w którym się znajdują
4.a: Paskal jest jednostką w układzie SI20 3 20