Wymień przyczyny gwałtownego wzrostu wydobycia ropy naftowej w drugiej połowie XX wieku


podaj 3 przykłady działań podejmowanych przez Japonię w celu dostosowania gospodarki do warunków środowiskowych ?

Daję naj i proszę o solidną odp. ;D

1

Odpowiedzi

2010-04-15T15:18:01+02:00
Gwaltowny wzrost wydobywania roby wizal sie od :
-odkrycia nowych zlóz ropy
-nowych i ulepszonych sprzentow
-gwaltowny przyrost ludzi wydobywajacych rope
2 3 2