1. Ułóż równania:
a) Liczba 37 jest o 12 większa od a.
b) Liczba 48 jest 3 razy mniejsza od b.
c) Liczba 14 jest 5 razy większa od c.
d) Liczba 21 jest o 13 mniejsza od k.
e) Liczba n jest o 6 mniejsza od podwojonej liczby n.
f) Liczba m jest o 10 większa od 0,7 m.
g) Liczba o 6 większa od x jest o 10 większa od połowy liczby x.
h) Liczba 3 razy mniejsza od x jest o 8 mniejsza od liczby x.
i) Liczba o 5 mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od sumy liczb x i 3.
j) 150% liczby x jest liczbą o 26 większą od x.
k) 20% sumy liczb x i 5 stanowi 30% liczby x.
l) Liczba o 10% mniejsza od x jest o 2 mniejsza od iloczynu liczb x i 3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:15:49+02:00
A) 37 = 12a
b) 48 = ⅓b
c) 14 = 5c
d) 21 = k -13
e) n + 6 = 2n
f) m - 10 = 0,7m
g) x + 6 = ½x + 10
h)⅓x = x - 8
i) 3(x- 5) = x + 3
j) 150%x = x + 26
k) 20%(x + 5) = 30%x
l) x - 10%x = 3x - 2
2 5 2