Zad. 1

Podaj po 2 przykłady :
a) surowców metalurgicznych
b) surowców energetycznych
zad.2
jakie znasz rodzaje skał wapiennych

zad. 3
jak powastaje wapno palone?

zad.4
Jak powastaje wapno gaszone?

zad.5
Co to jest metal? Podaj wspólne cechy

zad.6
Jak dzielimy metale??
zad.7
co to jest korozja?
zad.8
jak odruznimy skałę wapnienna od skały gipsowej
zad.9
co otrzymujemy z węgla kamiennego?
zad.10
podaj produkty destylacji ropy naftowej
zad.11
co to są węglowodory?
zad. 12
jak dzielimy węglowodory
zad.13
właściwosci i zastosowanie metanolu
zad.14
co jest produktem spalania węglowodorów?
zad.15
Jak zbudowany jest alkohol?
zad.16
jak powstaja alkohole?
zad. 17
rodzaje alkoholi
zad.18
własciwosci i zastosowanie etanolu
zad. 19
Podaj wzory sumaryczne i strulturalne:
a)gliceryny
b)Metanolu
zad.20
napisz wzory i nazwy węglowodorów
a)Alkanu ( o 1 i 2 atomach węgla)
b)Alkenu (o 2 i 3 atomach węgla)
c)Alkinu (o 2 i 3 atomach węgla)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:35:05+02:00
Zad. 1
a) Ruda żelaza, ruda miedzi, ruda ołowiu
b) ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny

zad.2
- wapienie
- marmur
- kreda

zad. 3
CaCO3-> CaO+CO2

zad.4
CaO+H2O-> Ca(OH)2 + energia

zad.5
Metal jest to substancja składająca się z atomów pierwiastków metalicznych nie związanych chemicznie z innymi atomami.
Wspólne cechy:
- stały stan skupienia (wyjątek rtęć)
- barwa srebrzysto - szara, lub srebrzysto - biała (wyjątek miedź, złoto)
- połysk metaliczny
- kowalność i ciągliwość
- dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne

zad.6
Metale dzielimy na:
- metale ciężkie
- metale lekkie
- metale szlachetne

zad.7
Korozja - proces niszczenia materiałów w wyniku reakcji chemicznej lub elektrochemicznej, która to reakcja przebiega na granicy zetknięcia z otaczającym jej środowiskiem. Terminem tym określa się przede wszystkim niszczenie metali, rzadziej również materiałów niemetalicznych takich jak:
- materiały budowlane
- tworzywo sztuczne itp.

zad.9
Paliwo.

zad.10
- gaz rafineryjny
- mazut
- benzyna
- parafina
- nafta
- wazelina
- asfalt
- oleje
- gaz ziemny

zad.11
węglowodory - związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.

zad. 12
Na nasycone (alkany)i nienasycone (alkeny i alkiny)

zad.13
Właściwości
FIZYCZNE
Stan skupienia: ciekły
Barwa: nie posiada
Miesza się z wodą w każdym stosunku
Jest lżejszy od wody
Temperatura topnienia = -97oC
Temperatura wrzenia = 65oC
Łatwopalny, zwłaszcza jego opar (niebieski płomień)

CHEMICZNE
Jest silnie trujący
Ma charakterystczny, ostry zapach
Jest substancją palną
Wykazuje odczyn obojętny

Zastosowanie
Metanol jest ważnym surowcem w przemyśle chemicznym, jest również stosowany jako rozpuszczalnik, paliwo silnikowe i w syntezie organicznej. W postaci estrów występuje w wielu olejkach eterycznych.

Zastosowanie
Zastosowania do produkcji:
• aldehydu mrówkowego (gaz),
• tworzyw sztucznych,
• włókien syntetycznych,
• leków,
• barwników
• oraz jako paliwo i rozpuszczalnik farb i lakierów.

zad.14
Spalania całkowitego: CO2 + H2O
Półspalania: CO + H2O
spalania niecałkowitego: C + H2O

zad.15
Alkohole oprócz atomów węgla i wodoru posiadają w cząsteczce grupę wodorotlenkową (OH)

zad.16
Reakcję powstawania alkoholi można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Do grupy pierwszej należą reakcje wspólne dla wszystkich alkoholi. Do najważniejszych z nich należy reakcja wymiany fluorowca w fluorowcoalkanach na grupę hydroksylową -OH za pomocą wodorotlenków, między innymi wodorotlenku srebra

zad. 17
1) alkohole nasycone lub nienasycone
2) alkohole pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe
3) alkohole jedno-, dwu i wielowodorotlenowe.


zad.18
właściwości:
- ciecz
- bezbarwna
- o charakterystycznym zapachu
- bardzo dobrze miesza się z wodą
- ścina białko
- ulega reakcji spalania
zastosowanie:
- kosmetyki
- aromaty do ciast
- leki
- zmywacze do paznokci

zad. 19
a)gliceryny:
C3H5(OH)3

b)Metanolu
CH3OH

zad.20
napisz wzory i nazwy węglowodorów
a)Alkanu
CH4 Metan
C2H6 Etan
b)Alkenu
C2H4 Eten
C3H6 Propen
c)Alkinu
C2H2 Etin (etyn)
C3H4 Propin (propyl)
1 5 1