1) Największy słoń sfrykański ważył 12 ton... ta odmiana słoni w biegu na krótkim dystansie moze osiągnąć prędkość do 36 km/h .. ..Oblicz maksymalna energię kinetyczną jaka może mieć biegnący słoń. ; ]

2) Samochód cięzarowy o masie 12 ton i samochód osobowy o masie 1200 kg jadą z ta samą prędkością.. który samochód ma większą energię kinetyczną i ile razy ?

3)Jeden samochód osobowy o masie 1000 kg jedzie z prędkością 36 km/h ..drugi samochód o takiej samej masie jedzie z prędkością 72 km/h ,,,ile razy energia kinetyczna drugiego samochodu jest większa od energii kinetycznej pierwszego samochodu ?
musza być obliczenia i odpowiedź. .
tylko musi byc według schematu: dane: .....szukane: . . .. obliczenia:

1

Odpowiedzi

2010-04-15T15:49:29+02:00
Zad.1.
m = 12 ton = 12000 kg
V = 36 km/h = 36000 m/3600 s = 10 m/s
Ek = ?
Ek = m*V^2/2
Ek = 12000 kg *(10 m/s)^2/2
Ek = 6000 kg * 100 m^2/s^2 = 600000 J = 600 kJ

zad.2.
m1 = 12 ton = 12000 kg
m2 = 1200 kg
V1=V2 = V
Ek1, Ek2 = ?
Ek1 = m1*V^2/2
Ek2 = m2*V^2/2

Ek1/Ek2 = m1*V^2/2 * 2/m2*V^2
Ek1 /Ek2 = m1/m2
Ek1 /Ek2 = 12000 kg/1200 kg
Ek1 / Ek2 = 10/1
Ek1 *10 = Ek2
samochód 1 ma większą Ek 10 razy

zad.3.
m1 = m2 = m = 1000 kg
V1 = 36 km/h = 36000 m/3600s = 10 m/s
V2 = 72 km/h = 72000m/3600 s= 20 m/s
Ek1, Ek2 = ?

Ek = m*V^2/2

Ek1 = 1000 kg *(10 m/s)^2/2 = 50000 J
Ek2 = 1000 kg * (20 m/s)^2/2 = 200000 J

Ek2/Ek1 = 200000 J/50000 J = 4
Ek2 jest 4 razy większa od Ek1

1 5 1