Zad 1.
Rabatkę w kształcie trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 5m i 12m obsadzono bratkami.
Kwiaty sadzono wzdłuż krawędzi rabatki co 1m, zaczynając od wierzchołka kąta prostego.
Ile sadzonek bratków użyto do obsadzenia rabatki?

Zad 2
Samolot po starcie wznosi się pod kątem 30◦ do pasa startowego. Jak długa musi być droga
wznoszenia, aby samolot znalazł się na wysokości 2 km?

Zad 3
Bawełnianą tkaninę w kształcie równoległoboku o kącie ostrym 45◦ i krótszym boku długości
3m przecięto wzdłuż krótszej przekątnej. Otrzymano dwa trójkąty prostokątne. Ile potrzeba
taśmy, aby obszyć oba trójkątne kawałki materiału. Wynik zaokrąglij do 1 cm.

Zad 4
Na placu zabaw ustawiono zjeżdżalnię o długości ślizgu 2,5m. W jakiej odległości od drabinki
ustawionej pod kątem prostym do terenu znajduje się koniec ślizgu, jeżeli drabinka ma wysokość
1,5m?

Proszę o zrobienie wszystkich zadań :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T15:30:17+02:00
Zad1
5²+12²=169
√169=13
5+12+13=30
OBWÓD=30
Odp:Posadzono 30 sadzonek.

zad2
2 km - przyprostokątna trójkąta prostokątnego leżąca na przeciwko kąta 30 st
x - droga wznoszenia - przeciwprostokątna

2/x = sin 30st -----> ułamek 2 przez x
2/x = 1/2
mnożąc "na krzyż":
x = 4 [ km ]
odp
Samolot znajdzie na żądanej wysokości po przeleceniu 4 km.

zad3
krótsza przekątna=3m
dłuższy bok =a√2=3√2m

ilość taśmy:(2×3m+3√2m)×2=(6+3√2)×2=12+6√2m potrzeba na obszycie, co = około 12+8,46= około 20,46m

zad4
a=1,5m
c=2,5m
z Pitagorasa:

b²=c²-a²
b²=2,5²-1,5²
b²=6,25-2,25
b²=4
b=2
w odległości 2 m
pozdrawiam :)
2010-04-15T15:31:47+02:00
Zad 1
5²+12²=x²
x²=25+144
x²=169/√
x=13m

4+11+12+3=30 rabatków posadzono

zad 2
a=2m
2a=4m
a√3=2√3m

zad 3
a=3m
a√2=3√2m

odw=2* (3+3+3√2)=12+6√2=12+8,46=20,46m
20,46m=2046cm

zad 4
1,5²+x²=2,5²
x²=6,25-2,25
x²=4/√
x=2m

wszytko jest dobrze miałam to na lekcji sprawdzone