Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T15:20:11+02:00
KWASY

kwas węglowy (IV) – H2CO3
kwas krzemowy (IV) – H2SiO3
kwas azotowy (V) – HNO3
kwas azotowy (III) – HNO2
kwas ortofosforowy (V) – H3PO4
kwas metafosforowy (V) – HPO3
kwas pirofosforowy (V) – H4P2O7
kwas fosforowy (V) – H3PO4
kwas arsenowy (V) – H3AsO4
kwas siarkowy (VI) – H2SO4
kwas siarkowy (IV) – H2SO3
kwas chlorowy (VII) – HClO4
kwas chlorowy (V) – HClO-3
kwas chlorowy (III) – HClO2
kwas chlorowy (I) – HClO
kwas bromowywodorowy – HBr(aq)
kwas chlorowodorowy – HCl(aq)
kwas fluorowodorowy – HF(aq)
kwas siarkowodorowy – H2S(aq)
SOLE

siarczan (VI) żelaza (III) – Fe2(SO4)3
siarczan (VI) cyny (IV) – Sn(SO4)
siarczan (VI) miedzi (II) – CuSO4
siarczan (VI) miedzi (I) – Cu2SO4
siarczan (VI) żelaza (II) – FeSO4
siarczan (VI) chromu (III) – Cr2(SO4)3
siarczan (VI) ołowiu (IV) – Pb(SO4)2
siarczan (VI) sodu – Na2SO-4
chlorek sodu - NaCl
chlorek cynku (II) – ZnCl2
chlorek strontu – SrCl2
chlorek żelaza (III) – FeCl3
węglan litu – Li2CO3
węglan potasu – K2CO3
węglan wapnia – CaCO3
węglan glinu – Al2(CO3)3
siarczek arsenu (V) – As2S5
siarczek miedzi (I) – Cu2S
siarczek miedzi (II) – CuS
siarczek glinu – Al2S3
siarczek miedzi (II) – CuS
azotan (V) srebra – AgNO3
azotan (V) wapnia – Ca(NO3)2
azotan (III) wapnia – Ca(NO2)2
azotan (III) magnezu – Mg(NO2)2
azotan (III) chromu (III) – Cr(NO2)3
azotan (III) żelaza (II) – Fe(NO2)2
bromek potasu – KBr
bromek srebra – AgBr
jodek magnezu – MgI2
fluorek wapnia – CaF2
krzemian potasu – K2SiO3
krzemian wapnia – CaSiO3
krzemian potasu – K2SiO3
fosforan (V) cyny (IV) – Sn3(PO4)4
fosforan (V) glinu – AlPO4
chloran (VII) potasu – KclO4-
chloran (III) baru – Ba(ClO2)2

TLENKI

tlenek wapnia – CaO
tlenek manganu (VII) – Mn2O7
tlenek węgla (IV) – CO2
tlenek węgla (II) - CO
tlenek siarki (IV) – SO2
tlenek siarki (VI) – SO3
tlenek sodu – Na2O
tlenek chromu (III) – Cr2O3
tlenek rubidu – Rb2O
tlenek baru – BaO
tlenek żelaza (II) – FeO
tlenek żelaza (III) – Fe2O3
tlenek chromu (II) – CrO
tlenek chromu (III) – Cr2O3
tlenek chromu (VI) – CrO3
tlenek fosforu (V) – P4O10
tlenek azotu (I) – N2O
tlenek azotu (II) – NO
tlenek azotu (III) – N2O3
tlenek krzemu (IV) – SiO2
tlenek azotu (V) – N2O5
tlenek magnezu - MgO
tlenek glinu – Al2O3
tlenek ołowiu (II) - PbO
tlenek rtęci (II) - HgO

ZasadY :

NaOH - wodorotlenek sodu
KOH - wodorotlenek potasu
Ca(OH)2- wodorotlenek wapnia
Mg(OH)2- wodorotlenek magnezu
Ba(OH)2- wodorotlenek baru
Fe(OH)2- wodorotlenek żelaza (II)
Fe(OH)3- wodorotlenek żelaza (III)
LiOH- wodorotlenek litu
Al(OH)3- wodorotlenek glinu
1 5 1