Zad 1
Ile wynosi wartość wyrażenia 1 i trzy piąte do kwadratu minus 3 dzielone przez pierwiastek z 2 i jedna czwarta.. Zapisz obliczenia.

Zad 2
Ile rozwiązań ma układ równań
x+2y=1
2x-y = -3 ?

Zad 3
Do banku o nazwie Pieniążek SA wpłacono 1500 zł. Oprocentowanie wynosi 12% w stosunku rocznym. Ile wyniosą odsetki od wpłaconej kwoty po uplywie jednego roku?

Zad 4
Kolarz w ciągu trzech dni przejechał 400 km. Pierwszego dnia przejechał o 20km więcej niż drugiego dnia, a trzeciego dnia o 10km mniej niż drugiego dnia. Ustal niewiadomą, oznacz ją dowolną literą i zapisz podane zadanie za pomocą równania.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T15:42:11+02:00
Zad 1
Ile wynosi wartość wyrażenia 1 i trzy piąte do kwadratu minus 3 dzielone przez pierwiastek z 2 i jedna czwarta.. Zapisz obliczenia.

(8/5)²-3/√9/4=64/25-3*3/2=64/25-9/2=128/50-225/50=-97/50=-1,94
Zad 2
Ile rozwiązań ma układ równań
x+2y=1
2x-y = -3
ma jedno rozwiązanie- jest to układ oznaczony

Zad 3
Do banku o nazwie Pieniążek SA wpłacono 1500 zł. Oprocentowanie wynosi 12% w stosunku rocznym. Ile wyniosą odsetki od wpłaconej kwoty po uplywie jednego roku?
K=1500zł
p=12%
d=0,12*1500=180zł

Zad 4
Kolarz w ciągu trzech dni przejechał 400 km. Pierwszego dnia przejechał o 20km więcej niż drugiego dnia, a trzeciego dnia o 10km mniej niż drugiego dnia. Ustal niewiadomą, oznacz ją dowolną literą i zapisz podane zadanie za pomocą równania.
x-ilość km 2 dnia
20+x-1 dzień
x-10-3 dziń

x+20+x+x-10=400
3x+10=400
3x=390
x=130km
pierwsego dnia przejechał 150 km, drugiego 130 km, a trzeciego 120km