Uzgodnij równania reakcji chemicznyc:
a)N²+H²-------->NH³
b)Fe+HCl-------->FeCl²+H²
c)N²+O²---------->NO
d)Mn+O²--------->Mn²O(male 7)
e)Al+H²S--------->Al²S³+H²
f)Al²O³+HCl----------->AlCl³+H²O

thx z góry za rozwiązanie:)
daje naj
(wszelkie cyfry są małe)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T15:28:03+02:00

zadanie

N₂+ 3H₂ -> 2NH₃
Fe + 2HCI -> FeCI₂+H₂
N₂ + O₂ ->2NO
4Mn + 7O₂ -> 2Mn₂O7
2AI + 3H₂S -> AI₂S₃ + 3H₂ (taka reakcja nie zachodzi)
AI₂O₃ + 6HCI -> 2AICI₃ + 3H₂O
2010-04-15T15:32:37+02:00
A) N²+3H²-------->2NH³
b)Fe+ 2HCl-------->FeCl²+H²
c)N²+O²---------->2 NO
d)4Mn+7O²--------->2Mn²O(male 7)
e)2Al+3H²S--------->Al²S³+3H²
f)2Al²O³+12HCl----------->4AlCl³+6H²O

nie wiem czy dobrze ale próbowałam . ; p
2010-04-15T15:32:55+02:00
N²+3H²-------->2NH³

b)Fe+2HCl-------->FeCl²+H²
c)N²+O²---------->2NO
d)4Mn+7O²--------->2Mn²O(male 7)
e)2Al+3H²S--------->Al²S³+3H²
f)Al²O³+6HCl----------->2AlCl³+3H²O
NIEWIEM CZY DOBRZE MYŚLE RZE TAK BO JA SIE TAK UCZYŁEM JESTEM DOBRYW TYM W KALSIE