Odpowiedzi

To oznacza, że elektrony przesuwają się w jedną stronę tej cząsteczki – w wodzie wiązanie kowalencyjne spolaryzowane skierowane jest w kierunku atomu tlenu. w skutek tego atom tlenu ma ładunek ujemny, natomiast atomy wodoru posiadają ładunek dodatni. Atom tlenu przyciąga atomy wodoru sąsiedniej cząsteczki – wtedy powstaje wiązanie wodorowe.
33 4 33
2010-04-15T15:34:41+02:00
Budowa polarna cząsteczki jest wtedy kiedy elektrony przesuwają się w jedną stronę tej cząsteczki – w wodzie wiązanie kowalencyjne spolaryzowane skierowane jest w kierunku atomu tlenu. W wyniku tego atom tlenu ma ładunek ujemny, a atomy wodoru mają ładunek dodatni. Atom tlenu przyciąga atomy wodoru sąsiedniej cząsteczki – wtedy powstaje wiązanie wodorowe.
Wynikiem tego, że woda ma budowę polarną jest to, że lód może unosić się na wodzie. Niemalże wszystkie ciecze, krzepnąc, zmniejszają swoją objętość w związku z czym, nowopowstałe ciała stałe mają większą gęstość, w wyniku czego toną.
15 3 15
Cząstkowe ładunki dodatnie po stronie atomów wodoru i cząstkowy ładunek ujemny po stronie atomu tlenu sprawiają, że cząsteczka wody zachowuje się jak dipol elektryczny - jest polarna
( ma budowę biegunową). Wiązania kowalencyjne H-O są tu spolaryzowane i mają w jednej trzeciej charakter wiązania jonowego. Badania cząsteczki wody metodami chemii kwantowej pozwoliły na dokładniejsze poznanie rzeczywistego rozkladu ładunków elektrycznych.


http://pl.shvoong.com/books/1836692-woda-budowa-cz%C4%85steczki-wody-sk%C5%82adniki/
9 4 9