Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij znaczenie hasła
1.Najwyższy stopień oficerski w dawnej Polsce.
2.Chadzał w nim szlachcic
3Bez niej przy boku szachcic sie nie pokazywał
4Ród z którego wywodził sie król Zygmunt III
5Kierował (i kieruje) obradami sejmu
6Świątynia protestancka

1 _ _ _ _ _ _
2_ _ _ _ _ _ _
3 _ _ _ _ _ _
4 _ _ _ _
5 _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 _ _ _ _

3

Odpowiedzi

2009-11-05T09:09:10+01:00
1 _ _ _ _ _ _
2 _ _ _ _ _ _ _
3 S Z A B L A
4 W A Z A
5 M A R S Z A Ł E K
6 S E J M
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T09:54:56+01:00
1.HETMAN
2.KONTUSZ
3.SZABLA
4.WAZA
5.MARSZAŁEK
6.ZBÓR
5 4 5
2009-11-05T10:41:22+01:00
1.hetman
2.kontusz
3.szabla
4.waza
5.marszałek
6.zbór
5 4 5