Pomocy !!
a) Wykaż, że suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 3.

b) Wykaż, że sumą liczby dwucyfrowej i liczby zapisanej za pomocą tych samych liczb, ale w odwrotnej kolejności jest podzielna przez 11

c) Wykaż, że różnica dwóch liczb dwucyfrowych napisanych za pomocą tych samych liczb, ale w dwukrotnej kolejności jest podzielna przez 9

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T15:35:41+02:00
X-pierwsza liczba
x+1 -drugaliczba
x+2-trzecia liczba

x+x+1+x+2= 3x+3=3*(x+1) #*cokoliwiek musi być podzielne przez 3

b) Wykaż, że sumą liczby dwucyfrowej i liczby zapisanej za pomocą tych samych liczb, ale w odwrotnej kolejności jest podzielna przez 11

10x+y+10y+x=11x+11y=11*(x+y) to samo co wyżej

c) Wykaż, że różnica dwóch liczb dwucyfrowych napisanych za pomocą tych samych liczb, ale w dwukrotnej kolejności jest podzielna przez 9
10x+y-10y-x =9x-9y=9*(x-y) to smao co wyżej
4 4 4
2010-04-15T15:35:41+02:00
A)1 1,5 3
b)22:11=2 22:11=2
c)18:9=2 81::9=9
1 5 1