Informacja do zadania
W pewnym mieście X liczącym 100000 mieszkańców w okresie od 1 I do 31 XII 2004 roku urodziło się 250 dzieci. Zmarło w ciagu tego roku 100 osób. W tym samym czasie do miasta X przybyło w celu zamieszkania na stałe 300 osób, a opuściło je, żeby zamieszkać w innej miejscowości 150 osób.

Zad. 1
Korzystając zdanych zawartych w informacji oblicz o ile procent zwiększyła się liczba mieszkańców miasta X w 2004 roku

Zad. 2
Korzystając zdanych zawartych w informacji oblicz ile wynosił w mieście X w 2004 roku:
a) przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych
b) współczynnik przyrostu naturalnego w promilach

Zad. 3
Korzystając zdanych zawartych w informacji oblicz ile wynosiło saldo migracji w mieście X w 2004 roku

Zad. 4
Korzystając zdanych zawartych w informacji oblicz ile wynosił procent rzeczywisty ludności w mieście X w 2004 roku

2

Odpowiedzi

2009-11-05T09:45:29+01:00
Zad.1.

Dane:
- liczba mieszkańców 100 000
- urodzonych w 2004 r. 250
- zmarłych w 2004 r. 100
- imigrantów w 2004r. - 300
- emigrantów w 2004 r. 150

100 000 ---------------------- 100%
100 300 ---------------------- x
x=100,3% co oznacza, że liczba mieszkańców zwiększyła się o 0,3 %

Zad 2.
a)
Pn = U - Z (przyrost naturalny liczymu odejmujac zgony od urodzin)
Pn = 250 - 100 = 150 - przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych.

b)
Pn = Pn/N = U-Z/N × 1000 promila
Pn = 150/100 300 × 1000 promila = ok. 1,5 promila przyrostu naturalnego

(ta kreska / to ma być ułamek, to co przed nią na górze a to co za nią na dole... aa i na promil jest taki znaczek jak % tylko z dwoma kółeczkami na dole; Pn to przyrost naturalny, N to ogólna liczba mieszkańców)

Zad.3.
SM = 300 - 150 = 150 (saldo migracji, od osób które się sprowadziły do miasta odejmujemy te które się wyprowadziły).

Zad. 4.
PR = Pn + SM (przyrost rzeczywisty, do przyrostu naturalnego dodajemy saldo migracji)

PR= 150 + 150 = 300 - przyrost rzeczywisty

Myślę że jest dobrze, sprawdź ew. z kimś te promile bo nie wiem czy na 100% dobrze policzylam, wzór jest dobry
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T11:39:41+01:00
1.
250-100+300-150=300
(300/100000)*100%=30000%/100000=3/10%=0,3%

2.
przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych-150
współczynnik przyrostu naturalnego w promilach
[(250-100)/100000] * 1000‰ = 150/100000 * 1000‰ = 150000‰/100000 =15/10 ‰ = 1,5‰

3.
saldo migracji >> 300-150=150

4. przyrost naturalny + saldo migracji = przyrost rzeczywisty
150+150=300
100000+300=100300
(100300/100000)*100%=10030000%/100000=100,3%