Zad. 1
Oblicz ogniskową soczewki skupiającej wykonanej ze szkła o współczynniku załamania n=1,5 o promieniu krzywizny R=1,5m
Zad. 2
Jaką objętość zajmuje 1 mul gazu doskonałego w warunkach normalnych pod ciśnieniem 113 hektopaskali w temperaturze 0 stopni celciusza

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T11:36:21+01:00
Z=(n₂/n₁ -1)(1/r₁ =1/r₂)
r₁=r₂=1,5m
n₂=1,5
n₁=1

Z=(1,5/1 -1)*2/(1,5)=2/3 m

Ad2
pV=nRT
V=nRT/p
V=1*8,3 [J/mol*K]*273 [K] /11300 Pa=0,20 m³