Odpowiedzi

2010-04-15T15:41:02+02:00
WZORY:
pole koła :
Pi*r²
Pole koła:
Pi*12²=144pi
144*3.14=152,16cm²
krawędź boczna wynici 23