Odpowiedzi

  • Witu
  • Rozwiązujący
2010-04-15T15:51:54+02:00
Czynniki lokalizacji przemysłu:
- surowce
- rynek zbytu
- siła robocza: wykwalifikowany personel
- odpowiednio przystosowana infrastruktura
- współpraca z innymi zakładami przemysłowymi
- na położenie może mieć także wpływ odległość od zbiorników wodnych
- regulacje prawne: koszta związane z zajmowanym obszarem, ulgi celne itp
- odległość od miasta (zanieczyszczenia)
- polityka państwa i miejscowych władz
- umiejscowienie z dala od obszarów chronionych
- regulacje prawne
3 5 3
2010-04-15T16:22:32+02:00
Czynniki specjalne lokalizacji przemysłu:

- stopień ryzyka i stabilność gospodarki

- przepisy prawne, celne itd.

- ulgi podatkowe

- polityka miejscowej administracji

- wpływy związków zawodowych.


Proszęę ;DD
3 3 3