Pan Kowalski pobierał ze swojego konta 12 000 zł.Kasjerka wypłaciła tę kwotę w banknotach o nominałach 200zł i 50zł.Banknotów dwustuzłotowych było o 10 więcej niż pięćdziesięciozłotowych.Ile pan Kowalski otrzymał banknotów?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T15:39:03+02:00
X-ilość banknotów pięćdziesięciozłotowych (40)
x+10-ilość banknotów dwustuzłotowych (40+10=50)
12000 zł-łączna kwota na koncie pana Kowalskiego
x×50-suma banknotów pięćdziesięciozłotowych
(x+10)×200-suma banknotów dwustuzłotowych

x×50+(x+10)×200=12000
50x+200x+2000=12000
250x=12000-2000
250x=10000/÷250
x=40
Sprawdzenie:
40×50+50×200=12000
40+50=90

Odpowiedź: Pan Kowalski łącznie otrzymał 90 banknotów.
2010-04-15T15:39:34+02:00
X- ilość banknotów 200zł
y- ilość banknotów 50 zł
x=y+10
200x+50y=12000
200(y+10)+50y=12000
200y+2000+50y=12000
250y=10000
y=40
x=50
Czyli razem było 90 banknotów

Odpowiedź: Pan Kowalski łącznie otrzymał 90 banknotów.