Pewna firma produkuje pędzle. Funkcja f(x)=0,6x+150 opisuje dzienny koszt działalnosci firmy w zależności od liczby x wyprodukowanych pędzli (150 zł to koszty stałe). Funkcja h(x)=1,15x opisuje dzienny przychód ze sprzedazy pędzli. Ile pędzli dziennie należy wyprodukować, przy założeniu, że wszystkie zostaną sprzedane, aby dzienna produkcja przynosiła co najmniej 200 zł zysku?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-18T12:46:34+02:00
H(x)-f(x)=1,15x-0,6x-150
1,15x-0,6x-150≥200
0,55x≥350
x≥7000/11 ≈ 636,36
trzeba wyprodukować co najmniej 637 pędzli
3 3 3