Odpowiedzi

2010-04-18T01:14:25+02:00
1. A
2. B
3. C
4. B
5. D
6. B
7. C
8. D
9. C
10. C
11.
Reakcja zaszła w probówkach: 2, 4.
Au + HCl -> x - reakcja nie zachodzi
2 Na + 2 HCl -> 2 NaCl + H₂
Cu + HCl -> x
Ca + 2 HCl- > CaCl₂ + H₂
12.
2 K(+) + SO₄(2-) + Fe(3+) + 3 NO3(-) -> reakcja nie zachodzi, ponieważ nie wytrąca się żaden osad
3 K(+) + 3 OH(-) + Al(3+) + 3 Cl(-) -> 3 K(+) + 3 Cl(-) + Al(OH)₃(strzałka w dół)
2 Na(+) + CO₃(2-) + Ca(2+) + 2 Cl(-) -> 2 Na(+) + 2 Cl(-) + CaCO₃(strzałka w dół)
Ba(2+) + 2 Cl(-) + 2 Na(+) + 2 NO₃(-) -> reakcja nie zachodzi, ponieważ nie wytrąca się żaden osad
13.
chlorek sodu; 2 NaOH + 2 HCl -> 2 NaCl + 2 H₂O
MgCO₃; Mg(OH)₂ + H₂CO₃ -> MgCO₃ + 2 H₂O (jednak bardziej pasowałaby tu reakcja dowolnego węglanu z wodorotlenkiem magnezu, gdyż kwas węglowy to slaby kwas)
siarczan(VI) potasu; H₂SO₄ + 2 KOH -> K₂SO₄ + 2 H₂O
FeCO₃; Fe(OH)₂ + H₂CO₃ -> FeCO₃ + 2 H₂O (lepiej byłoby jednak tak, jak w przypadku pierwszym)
14.
z.cz.: HCl + KOH -> KCl + H₂O
z.j.: H+ + Cl- + K+ + OH- -> K+ + Cl- + H₂O
15.
I CaO + 2 HCl -> CaCl₂ + H₂O
II CaCl₂ + Pb -> PbCl₂ + Ca
III CaO + H₂O -> Ca(OH)₂
IV Ca(OH)₂ + 2 HCl -> CaCl₂ + 2 H₂O