1.Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 160cm². Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest równa 10cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego ostrosłupa.

2.Oblicz objętość czworościanu foremnego, jeśli jego pole powierzchni całkowitej wynosi 36√3 cm².

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T15:49:44+02:00
Zad. 1
Dane:
Pb=160cm²
h=10 cm

Szukane:
a=?
H=?
V=?
P=?
Pb=160=> pole jednej ściany bocznej=160/4=40 cm²
40=½ah
a=8

H obliczam z Pitagorasa
H²=10²-4²
H²=100 - 16
H²=84
H=2√21

P=a²+4*1/2ah
P=64+ 4*40
P=224 cm²

V=1/3*a²*H
V=1/3*128√21cm³

Tego drugiego nie potrafię zrobic. Sory