7.Odległosc punktu A=(15,-8) od początku układu współrzędnych jest rowna?

8.W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość [pierwiastek]8 cm, a jedna z przyprostokątnych -2 cm. Długość drugiej przyprostokatnej wynosi?
Odpowiedz uzasadnij.

9.Obwód trapezu równoramienegi jest równy 72 cm, ramię ma 20 cm, a różnia długości podstaw wynosi 24 cm. Króre zdanie jest prawdziwe?
a)ramię jest o 4 cm krótsze od wysokości.
b)wysokość trapezu jest 4 razy dłuższa od krótszej podstawy.
c)Pole trapezu jest równe 224 cm².
d) Suma długości podstaw jest równa 28 cm.

10.Pole kwadratu zbudowanego na przeciwprostokatnej trojkąta prostokatnego wynoci 5 cm²,a pole kwadratu zbudowanego z jednej przyprostokątnych tego trójkąta jest róne 4 cm ².Jaką długość ma druga przyprostokatna.?


zad. 11 i 12. str. 207
Matematyka wokół nas.klasa 1 gim
te zadania 11 i 12 to dla chętnych.

Pinle na jutro.
Dam NAJ..:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:08:55+02:00
^ - do kwadratu
7)
x^ = 15^ + 8^
x^ = 225 + 64
x = pierw. z 289 = 17
8) pierw. z 8 do kwadratu = 2^ + x^
8 = 4 + x^
x =2
uzasadnienie - twierdzenie pitagorasa
9)
x + (x-24) =32
2x = 56 => x=28 - dłuższa podstawa
x1= 28-24 = 4 - krótsza podstawa

20^ = 12^ + h^
400 = 144 + h^
h= pierw z 256 = 16

prawidłowe zdanie to 'b'
10)
x- nieznana przyprostokątna
5 = 4 + x^
x=1

druga przyprostokątna (ta z kwadratu 4cm^ ) = 2
przeciwprostokątna = pierw. z 5
53 4 53