1. Dla którego twierdzenia twierdzenie odwrotne jest fałszywe
A. jeżeli trójkąt jest równoramienny to ma dwa kąty równe
B. jeżeli czworokąt jest prostokątem to jego przekątne są równej długośc
C. jeżeli czworokąt jest rombem to przekątne dzielą go na cztery przystające trójkąty prostokontne
D. jeżeli trójkąt jest prostokątny to miata jednego z jego kątów wynosi 90 stopni

2.pole kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego wynosi 5cm kwadratowych a pole kwadratu zbudowanego na jednej z przyprostokątnych tego trójkąta jest równe 4cm kwadratowe. jaką długośc ma druga przyprostokątna?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Foqs
  • Rozwiązujący
2010-04-15T19:08:17+02:00
1. Wszystkie zdania są prawdziwe.

2. Przeciwprostokątna to √5, bo pole kwadratu to 5, czyli a²= 5 to a=√5

Przyprostokątna będzie równa 2, bo pole kwadratu to 4, a²=4, czyli a=2

Teraz z twierdzenia pitagorasa wyliczamy drugą przyprostokątną:
2²+x²=√5²
4+x²=5
x²=1
x=√1
x=1.

Czyli druga przyprostokątna ma długość 1.

Pozdrawiam :)
3 4 3