Odpowiedzi

2010-04-15T16:03:25+02:00
-dodatkowy wzrost podaży rządowych papierów dłużnych na pokrycie dodatkowego zadłużenia
-pogorszenie się bilansu handlowego
-brak zainteresowania udzielaniem kredytów przez bank
-wzrost podatków
-ograniczenie dostępnego w przyszłości potencjału produkcyjnego