Kulao masie 160g została wyrzucona pionowo w góre, z prędkością 72km/h oblicz wysokość maksymalnego wzonszenia. po jakim czasie ta kula spadnie na ziemie, oblicz energie kinetyczną w momencie gdy kula znajdowała się w pionie maksymalnego wznoszenia

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T11:14:48+01:00
Kulao masie 160g została wyrzucona pionowo w góre, z prędkością 72km/h oblicz wysokość maksymalnego wzonszenia. po jakim czasie ta kula spadnie na ziemie, oblicz energie kinetyczną w momencie gdy kula znajdowała się w pionie maksymalnego wznoszenia

m=160g=0,16kg
v=72km/h =72*1000m/3600s=72 000/3600 m/s=20m/s
g=10m/s²
szukane: h,t,Ekmax
mv²/2=mgh /:m
v²/2=gh
h=v²/2g
h=(20m/s)²/2*10m/s²
h=400/20 m
h=20m

h=gt²/2
t=√2h/g
t=√2*20m/10m/s²
t=√40/10 s²
t=2s

Ek=mv²/2
Ek=0,16kg*(20m/s)²/2
Ek=32 kg*m²/s² =32 J
2009-11-05T11:21:28+01:00
160g=0,16kg
V=72km/h=20m/s
g=9,81 dla gimmazjum można przyjąć 10 :)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzut_pionowy

Maksymalna wysokość jaką osiąga ciało, odpowiada wysokości jaką ma ciało osiągnie ciało w momencie tw:
hw=0


hmax=v²/2g=400/ 2*9,81=20,387 m
czas po którym ciało spadnie to dwa razy Czas wznoszenia
Ts=2*v/g=4,07 s

Ek=mv²/2 --> Ek=0,16kg*(20,387m/s)²/2=33,250J
2009-11-05T13:36:02+01:00
Ek = mv²/2
v = 72 km/h = 20 m/s

Ek = 0,16 kg x (20m/s)²/2 = 240J
mgh = mv²/t
gh = v²/2
g = 10
10h = 400/2
10h = 200
h = 20 m

s = at²/2
t = pierwiastek z 2s/a
a = 15 m/s

t = pierwiastek z 40/15 - to czas w jakim sie wzniosla
t2 = pierwiastek z 2s/g
t2 = pierwiastek z 40/10 = 2sekundy

Jesli chodzi o czas spadania kulki gdy juz sie wzniosla na maksymalna wysokosc to wynosi on 2s, jesli chodzi o czas ogolnie od momentu wyrzucenia pilki do jej spadniecia to jest on rowny 2 i pierwiastek z 40/15 sekundy.