Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T11:06:40+01:00
1596 unia brzeska
1496 przywilej nadany szlachcie przez Jana Olbrachta
1505 uchwalenie Nihil Novi
1526 śmierć Jagiellończyka Ludwika
1569 zawarcie unii lubelskiej
1 3 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T11:47:21+01:00
- Najstarszy pierwszy podręcznik powstał wtedy., jaki znamy – „Colymbetes, sive de arte natandi” pochodzi z 1538 r. i jest autorstwa niemieckiego profesora uniwersytetu w Ingolstadt Nicolasa Wynmana.
-W roku 1488 (niektóre źródła podają 1489) powstało pierwsze w Europie towarzystwo literackie - Nadwiślańskie Bractwo Literackie. Jego członkami zostali Celtis, profesorowie Akademii Krakowskiej, dworzanie, studenci.
-1620 do 1764 roku literatura polska w okresie baroku – epoka w historii literatury polskiej.
-1740-1822 roku literatura polska oświecenia – to epoka w historii literatury polskiej, Andrzej i Józef Załuscy przekształcili swój prywatny księgozbiór w jedną z pierwszych w Europie bibliotekę publiczną,
-Początek w 1864 roku, a koniec w 1891 roku pozytywizm - epoka w historii literatury polskiej -jest to data upadku powstania styczniowego,